Vaše karte rezervirane su još
minuta

Vaša košarica

Vaša košarica je trenutno prazna

NP Plitvička jezera e-Ticket sustav

Opći uvjeti korištenja Internet trgovine

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA

Opće informacije

Zaštićenim područjem Nacionalnog parka plitvička jezera upravlja istoimena javna ustanova (dalje u tekstu Ustanova). Područje kojim Ustanova upravlja izuzetna je prirodna vrijednost Republike Hrvatske i nalazi se na liste svjetske prirodne baštine UNESCO-a. Zbog svoje iznimne ljepote i dostupnosti, isto iz godine u godinu posjećuje sve veći broj posjetitelja. Primarni zadatak Ustanove je očuvati prirodne vrijednosti područja te omogućiti posjećivanje u skladu s tim, a na način da su posjetitelji sigurni i zadovoljni. Stoga je Ustanova pristupila izradi Akcijskog plana upravljanja posjetitelja koji će odrediti detaljno uvjete i načine korištenja zaštićenog područja. Jedan od koraka koje isti predviđa je i izrada ove Internet trgovine na mrežnim Internet stranicama na domeni: https://ticketing.np-plitvicka-jezera.hr. Pružatelj usluge distribucije i naplate vouchera putem internet trgovine Nacionalnog parka Plitvička jezera obavlja Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera.

Uvodne odredbe

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet trgovine (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: „Korisnici“ ili „Korisnik“). Korištenjem Internet trgovine Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Internet trgovine u skladu s njima. Pravo Korištenja Internet trgovine osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupovine. Cijene u Internet trgovini mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove Internet trgovine (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Gospiću, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove Internet trgovine Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Gospiću. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internet trgovini ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Internet trgovine tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran pružatelj usluge. Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a pružatelj usluge će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Korištenjem Internet trgovine Nacionalnog parka Plitvička jezera ili korištenjem bilo kojeg dijela njenog sadržaja ili usluga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Internet trgovine i usluga koje se putem istih pružaju. Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 18 godina, upućuje se istog da dalje ne koristi Internet stranice i usluge koje se putem istih pružaju.

Promjene Uvjeta i internet trgovine

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama Internet trgovine. Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internet trgovine ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njenog sadržaja ili usluga i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Internet trgovinu, odnosno bilo koji njen dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internet stranica. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Internet trgovine kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik ove Internet trgovine koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole pružatelja usluge te prihvaća da isti nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internet trgovine, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internet trgovine. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove Internet trgovine te sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Uz prethodno navedene uvjete, pružatelj usluge neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na stranicama ove Internet trgovine, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim pružatelja usluge, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internet trgovine od strane Korisnika. Korisnici ne smiju putem Internet trgovine objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja pružatelja usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internet trgovinu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internet trgovine.

Autorska prava

Internet trgovina vlasništvo je Javne Ustanove Nacionalni park Plitvička jezera. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica i Internet trgovine mora biti u skladu s ovim Uvjetima. Svi materijali koji se nalaze na stranicama Internet trgovine ekskluzivno su pravo pružatelja usluge, ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način sadržaja na ovim stranicama bez izričitog odobrenja pružatelja usluge strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

*Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim Internet stranicama Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke (zaporke) ili drugih podataka koje će navesti u postupku registracije Korisnika. U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa pružatelj usluge će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila pružatelj usluge ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun te ograničiti kupnju ulaznica za NP Plitvička jezera. Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na ovim Internet stranicama. Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran ukoliko Korisnik krši pravila Pružatelja usluga, korisnički račun će biti ukinut, odnosno daljnje korištenje će biti uskraćeno.

*Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Pružatelj usluge se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). Pružatelj usluge se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su SSL (Secure Socket Layer) protokolom, te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba. Pružatelj usluge neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na Internet stranicama. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na Internet stranicama, pružatelj usluge ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) pružatelj usluge ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti. Cookies („kolačići“) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookies-e, a ukoliko ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. Pružatelj usluge će koristiti e-mail adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja na ovim Internet stranicama. Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na Internet stranice iz ovih Uvjeta.

**Kriptirane narudžbe

Svi vaši osobni podaci bit će transferirani SSL (Secure Socket Layer) metodom u 128-bitnoj enkripciji (RSA s 1024bita) i zbog toga ne mogu biti iskorištene od strane trećih osoba. Ovo je trenutno najnoviji standard sigurnosti na internetu.

**Certifikat

Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička jezera garantira siguran prijenos vaših podataka i autentičnost našeg servera.

**Zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci su zaštićeni te neće biti dani na uvid trećim osobama. Vaši osobni podaci čuvaju se samo kako bi se olakšalo precesiranje narudžbi.

**Cookies

Cookies su informacije pohranjene na vašem hard disku koje služe boljoj funkcionalnosti web stranice Nacionalnog parka Plitvička jezera i Internet trgovine Nacionalnog parka Plitvička jezera. U standardnoj postavci, vaše računalo prihvaća cookies-e, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice.

**E-Mail

Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička jezera koristi vašu e-mail adresu samo za postupak naručivanja ulaznica, osim ako sami ne odlučite da želite primati i newsletter. Otkazivanja, odgađanja i ostale važne obavijesti o događajima proslijedit ćemo vam e-mailom. Nadalje, obavijestit ćemo vas o važnim poboljšanjima naše web stranice / webshopa / postupka kupovine. U svakom slučaju, Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ne šalje netražene reklame putem e-maila.

**Ugovor

Naš online servis podrazumijeva sporazumno korištenje i čuvanja vaših podataka. Sve izmjene u našem poslovanju koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka biti će objavljene na našoj web stranici.

**Zaštita podataka

WSPay - Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

 • Ime i prezime
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresa
 • Mjesto
 • Poštanski broj
 • Država
 • Vrsta kartice
 • Broj kartice
 • Vrijeme trajanja kartice
 • CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

WSPay - Web Studio payment gateway PCI DSS LEVEL 1 - Certified by SIQ

Korisnik prihvaća da osobni podaci mogu biti elektronski obrađeni od strane Javne Ustanove Nacionalni park Plitvička jezera za potrebe izvršenja usluge. U skladu s pravnim odredbama, korisnik prihvaća da se njegovi podaci proslijede partnerskim firmama.

*Vrste i načini plaćanja

Kupovina na ovim Internet stranicama omogućena je putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica MasterCard, Visa, Diners, Maestro i American Express.

MasterCard Visa Diners Club International Maestro American Express

Plaćanje putem bankovnih kartica upravlja treća strana (Web Studio d.o.o.) kroz uslugu WSPay (usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta), a koja zaprima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za izvršavanje plaćanja u realnom vremenu.

Povjerljive informacije o bankovnim karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje Korisnik unosi transferirane su SSL (Secure Socket Layer) protokolom te se iste ne pohranjuju na serverima. Pružatelj usluge ne odgovara za slučaj neovlaštenog korištenja podataka bankovne kreditne kartice Korisnika.
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Mastercard Securecode Verified By Visa

*Naručivanje i kupovina ulaznica

Za naručivanje i kupovinu ulaznica putem ovih Internet stranica Korisnik prolazi sljedeće korake:

 1. Biranje datuma i vremena dolaska
 2. Biranje vrste i količine ulaznica za Nacionalni park Plitvička jezera
 3. Registracija (prijava) Korisnika
 4. Unos nositelja ulaznica
 5. Prosljeđivanje narudžbe (pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvaćanje Uvjeta i dr.)
 6. Plaćanje - biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (WSPay)
 7. Potvrda primitka narudžbe od strane pružatelja usluge
 8. Potvrda o provedenom plaćanju (WSPay)
 9. Potvrda kupovine vouchera i kreiranje računa za izvršenu kupovinu (pružatelj usluge distribucije i naplate)

*Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti, prigovori i reklamacije vezani za kupovinu i naplatu ulaznica putem Internet trgovine Nacionalnog parka Plitvička jezera mogu se:

Odabrali ste maksimalni broj ulaznica

Odjednom je moguće kupiti maksimalno 8 ulaznica .

Sakrij ovu obavijest

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.

Zatvori

Period u kojem je potrebno izvršiti kupnju rezerviranih ulaznica je istekao

Zatvori

Scroll To Top